Milyen feltétellel történhet kft alapítás?

kft alapítás költségei

kft alapítás költségei

Egy céget létesítő okirattal, társasági szerződéssel, alapszabállyal, lehet alapítani. Ezekhez bizonyos alakszerűségi és tartalmi feltételeknek eleget kell tenni. A jogi személy, vagyis például egy kft alapítás létrehozásáról a személyek szerződésben, alapító okiratban vagy alapszabályban szabadon rendelkezhetnek. A jogi személy szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják meg, azt közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni, továbbá valamennyi alapító tagnak alá kell írnia. Jogszabályban meghatározott kft alapítás okirata szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető. Ebben az esetben a létesítő okirat tartalmát kizárólag a kitöltött szerződésmintában foglalt rendelkezések alkotják. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl többek között meg kell határozni a jogi személy nevét, a jogi személy székhelyét. A kft alapítás további lépéseiről felvilágosítást és segítséget kap, ha felhívja a topcegalapitas.com weboldalon megadott telefonszámot!

Leave a Reply